ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 22-03-2019 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Auteursgegevens
Gebruikersnaam N.P.Pellenbarg@hetnet.nl
Naam Nico Pellenbarg
Adres Zoutsloot 45, 8861 SV Harlingen
Stuur bericht aan N.P.Pellenbarg@hetnet.nl
CV Gepensioneerd civielingenieur, tot 2004 werkzaam geweest bij Rijkswaterstaat. Daarnaast altijd actief geweest in het verenigingsleven. In 2000 kerkenraadslid geworden in de Evangelisch Lutherse Gemeente Flevoland. In 2004, na mijn pensionering, verhuisd naar Harlingen. In 2005 kerkenraadslid en scriba geworden bij de Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden. Sinds 2005 lid van de Lutherse Synode binnen de Protestantse Kerk in Nederland, sinds 2009 ook plaatsvervangend lid van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Gastlid van de Zweedse Kerk in Nederland, te Rotterdam. Vertaling van Zweedse kerkelijke gezangen in het Nederlands.
Adressen
Agenda
>Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 48 leden,
waarvan 0 online
Colofon