ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 22-03-2019 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Auteursgegevens
Gebruikersnaam aliebos
Naam Alie Bos-Geertsma
Adres Stal 349, 9205 an Drachten
Stuur bericht aan aliebos
CV mijn funktie in de kerkenraad is diaken, mijn werkzaamheden bestaan uit
het bijhouden van het bezoeken van ouderen boven de 70 jaar
verder ben ik het coordinatieadres voor zieken
Adressen
Agenda
>Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 48 leden,
waarvan 0 online
Colofon