ELG Leeuwarden
Ingelogd als: onbekend
Uitloggen
Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 13-05-2021 | Home | Uzelf | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Martha Maria
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Jongeren
Nieuws Lutherse Synode
Vakantie kerken
25 april 2021
Zoomdienst online, niet in de kerk!

ds. J. Cremer

Aanvang 10.00 uur
De kerkenraad nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze online zoomdienst.

De dienstdoende ouderling is de heer M. Braaksma

U volgt de dienst door op deze blauwe tekst te klikken.

We volgen de gebruikelijke liturgie. De liederen zijn als volgt:
Ingangspsalm : Ps . 66 : 1,3,7.
Na lezing O.T., Ps. 111 : 1, 5, 6
Zondagslied  : 652 geheel
Na de preek Credolied : 305  geheel  
Slotlied : 978 geheel

De collecte voor deze dienst kunt u hier direct betalen Collecte

Er is voor deze dienst een extra collecte voor kinderen in asielzoekerscentra. Daarvoor kunt u hetzelfde rekeningnummer gebruiken, onder vermelding van "extra collecte"

Onze bankrekening vind u HIER


Meer informatie over hoe u de dienst met Zoom bijwoont treft u aan onder de rubriek "Agenda" bij "Zoomdiensten".

We wensen u een goede dienst.

Laatste wijziging: 24 Apr 2021 13:11:03
Bericht kan gelezen worden van vrijdag 2 apr 2021 tot zaterdag 15 mei 2021.
Auteur: Marc Braaksma
Adressen
Agenda
Diensten
Diensten Terugkijken
Kerkkoor Maarten Luther
Verwante Sites

Deze site heeft 55 leden,
waarvan 0 online
Colofon