ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 25-05-2019 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
Auteursgegevens
Gebruikersnaam Henk Bos
Naam Henk Bos
Adres Stal 349, 9205 an Drachten
Stuur bericht aan Henk Bos
CV mijn funktie in de kerkenraad is diaken, mijn werkzaamheden bestaan uit
het beheren van financien van de diakonie
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 48 leden,
waarvan 0 online
Colofon