ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 13-05-2021 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Martha Maria
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Jongeren
Nieuws Lutherse Synode
Vakantie kerken
Collecte en ZOOM
Collecteren en ZOOM
Tijdens Zoomdiensten kunnen wij geen collectes houden.

De Evangelisch Lutherse Gemeente is een 100% vrijwilligersorganisatie die hard werkt voor u. Zonder uw bijdragen kunnen we niets in stand houden.

Tijdens de diensten zijn er normaliter twee collectes. Eén voor de kerk en één voor de diaconie. Daarnaast staat er elke maand een extra collecte voor een doel dat de diaconie heeft uitgekozen uit een lijst van mogelijkheden die ons landelijk wordt aangereikt. Deze extra collectes vind u in de Friese Lutheraan.

Wij verzoeken u om uw collecte over te maken naar:

NL91 INGB 0000 8256 95

Vermeldt u daarbij: "collecte".

U kunt de collecte specificeren door er bij te schrijven "collecte kerk" of "collecte diaconie" of "extra collecte". Dan zorgt uw kerkrentmeester dat uw bijdrage op de juiste plaats terecht komt.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Laatste wijziging: 23 Dec 2020 08:44:09
Bericht kan gelezen worden van woensdag 23 dec 2020 tot vrijdag 31 dec 9999.
Auteur: Marc Braaksma
Adressen
Agenda
Diensten
Diensten Terugkijken
Kerkkoor Maarten Luther
Verwante Sites

Deze site heeft 55 leden,
waarvan 0 online
Colofon