ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 18-07-2019 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
10 juli 2019, brainstormmiddag
Brainstormmiddag NLVB in de kosterij van de lutherse kerk te Utrecht, Hamburgerstraat 11.

Aanvang met gezamenlijke lunch om 13.00 uur
Van harte nodigt het bestuur van de NLVB jullie allemaal uit om op 10 juli 2019 met ons mee te komen denken welk thema we volgend jaar kunnen uitdiepen als jaarthema in onze ontmoetingen en welke activiteiten we rondom het thema kunnen organiseren.                                                        
Zeker nu we als bestuur nog steeds verzwakt zijn door het gemis van een secretaris stellen we het erg op prijs als zoveel mogelijk leden( en ook andere belangstellenden) met ons meedenken!
We starten de middag met een gezamenlijke lunch om 13.00 uur en gaan daarna met elkaar in gesprek.
Tijdens de brainstormmiddag gaat het er om een thema voor 2020 te vinden.  Wat spreekt ons aan om volgend jaar een mooie Studiedag mee in te richten? Hoe kunnen we volgend jaar vorm geven aan de samenwerking met de Oud Katholieke Vrouwen in Beweging (OKViB)?  
De dag is in de ELG Hamburgerstraat 9, 3512 NN Utrecht
13.00 uur lunch en 14.00 – 16.00 uur de brainstorm
In verband met de lunch graag aanmelden via h.v.axler@gmail.com Deelname aan deze dag is kosteloos.

Laatste wijziging: 26 May 2019 15:43:29
Bericht kan gelezen worden van zondag 26 mei 2019 tot vrijdag 31 dec 9999.
Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 49 leden,
waarvan 1 online
Colofon