ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 20-05-2018 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
26 mei 2018, Ontmoetingsdag NLVB
Ontmoetingsdag Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond
Zaterdag 26 mei 2018
Lutherse Gemeente Nijmegen,
Prins Hendrikstraat 79,
6521  AX  NIJMEGEN
Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond nodigt u uit om deel te nemen aan de jaarlijkse ontmoetingsdag op zaterdag 26 mei 2018.
We zijn in 2018 te gast bij de lutherse gemeente Nijmegen, sinds 1 januari 2016 met de gemeenten Brabant en Zuid-Limburg samengevoegd tot de gemeente Zuid-Nederland. Er wordt nog hard gewerkt aan de voorbereidingen, zoals u van de NLVB gewend bent, hopen we u ook in Nijmegen een prachtige dag te bezorgen.
.
Het programma is als volgt:
10.00 uur: aankomst met koffie/thee
10.30 uur: morgengebed; aansluitend herdenking overledenen
10.45 uur: jaarvergadering
        jaarverslag 2017
        jaarrekening 2017
        verslag controle kascommissie
        decharge bestuur over 2017
        benoeming nieuwe kascommissie
        benoeming nieuwe bestuursleden
        rondvraag
? informatie vanuit de redactie van De Brief
? eventueel toelichting op de brainstormdag 11 juli 2018
12.00 uur: lunch
13.00 uur: activiteit
15.00 uur: koffie/thee
16.00 uur: sluiting
De lutherse kerk ligt op 20 minuten lopen van het NS Station. Er rijdt ook een bus die direct voor de kerk stopt.
De kosten van deze geheel verzorgde dag bedragen € 25,--. De leden ontvangen hiervoor de uitnodiging per brief. Ook introducees, dames én heren niet leden, dochters en zonen zijn van harte welkom! U kunt zich opgeven bij Helena Axler; email: h.v.axler@gmail.com.

Laatste wijziging: 30 Jan 2018 12:30:48
Bericht kan gelezen worden van maandag 27 nov 2017 tot vrijdag 31 dec 9999.
Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 47 leden,
waarvan 0 online
Colofon