ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 19-02-2018 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
17 maart 2018 Studiedag NLVB
Op zaterdag 17 maart a.s. wordt de jaarlijkse studiedag gehouden in de lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht. Het jaarthema 2018 ‘Hier staan wij, hier gaan wij’ wordt vandaag uitgewerkt aan de hand van de in 2016 uitgebrachte Vrouwenbijbel.
Mw. ds. Marianne van der Meij-Seinstra verzorgt de inleiding.
Tijdens haar studie en in de jaren waarin zij werkzaam was als gemeentepredikant waren o.m. liturgie en kerkmuziek en feministische theologie haar aandachtsge-bieden. Na een algemene inleiding zal het accent van de dag liggen op liederen en teksten van bevrijding, zoals die zijn opgenomen in beide Testamenten: het lied van Mirjam, de lofzangen van Hanna en Maria, en de teksten rond een aantal naamloze vrouwen uit de Bijbel.
In het middaggedeelte wordt een aantal workshops georganiseerd. Het dagpro-gramma is als volgt samengesteld (onder voorbehoud):
09.45 uur - aankomst, inschrijving en koffie/thee
10.15 uur - welkom en zingen van een morgenlied
10.30 uur - inleiding Vrouwenbijbel en gesprek, onderbroken door koffie-pauze
12.20 uur - korte toelichting bij de workshops
12.30 uur - lunch
13.30 uur - workshops:
            - zangworkshop ‘liederen van bevrijding’ (lofzang van Hanna)
            - liturgisch bloemschikken (naamloze vrouwen)
            - bibliodrama (lofzang van Maria)
- gespreksgroep waarin korte lezingen uit de Vrouwenbijbel en de
   Naardense bijbel naast elkaar worden gelegd en besproken
15.15 uur - theepauze
15.30 uur - afsluitende viering

De kosten voor de studiedag bedragen € 15,--. U neemt zelf een lunchpakket mee, voor koffie/thee en melk wordt gezorgd. U kunt zich uiterlijk tot 10 maart a.s. opgeven bij Helena Axler, h.v.axler@gmail.com

Laatste wijziging: 27 Nov 2017 14:04:50
Bericht kan gelezen worden van maandag 27 nov 2017 tot vrijdag 31 dec 9999.
Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
>Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 47 leden,
waarvan 2 online
Colofon