Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 28-03-2017 | Home | Zoeken
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Verslagen
>Nieuws Lutherse Synode
Pelgrimage
Prijsvraag
Rosebud
Gemeenteavond: woensdagavond 5 april 2017
Traditiegetrouw wordt de eerste gemeenteavond van het jaar gewijd aan de financiële situatie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden-Harlingen.
Daarna duiken we in de interessante details van de aan de gang zijnde restauratie. Technische bijzonderheden worden uitgelegd en enkele opmerkelijke vondsten die onder de vloer zijn gedaan worden getoond.
Dit alles vindt plaats in onze kerk op woensdagavond 5 april 2017, aanvang 19.30 uur. Het programma luidt als volgt:

19.30 deuren open, ontvangst met koffie, bestudering financiële stukken
20.00 welkomstwoord door de voorzitter van de kerkenraad
20.10 toelichting op de financiële situatie door de kerkrentmeester,
dhr. Wim Maurer
20.45 pauze met koffie en thee
21.00 “Een kerkgebouw onder de rokken gekeken”, toelichting bij de restauratie  door dhr. Nico Pellenbarg, secretaris kerkenraad en lid bouwcommissie.
21.30 sluiting door ds. Jan van Twist.

Voor het meedenken over de financiële situatie is ieders inbreng belangrijk; de kerkenraad hoopt dan ook op een grote opkomst op deze gemeente-avond. Iedereen is dus van harte welkom!

Bericht 24 Mar 2015 20:36:48 | Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
>Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 44 leden,
waarvan 1 online
Colofon